Kontakt

W naszym Biurze Obsługi Klienta uzyskacie Państwo szczegółowe informacje na temat:

  • Zawierania umów dotyczących sprzedaży energii cieplnej.
  • Aktualizowania zawartych umów w razie zmian przepisów prawnych dotyczących dostarczania ciepła lub rozliczeń.
  • Udzielania fachowych porad z zakresu techniki cieplnej.
  • Rozpatrywania zgłaszanych przez klientów problemów związanych z dostawą ciepła, ogrzewaniem obiektów, montażu liczników ciepła, rozliczeń i płatności w oparciu o obowiązujące aktualnie przepisy prawne dotyczące sprzedaży energii cieplnej.

Otwarci jesteśmy na załatwienie wszelkich problemów dotyczących ciepłownictwa. Zapraszamy do kontaktu!

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

600 048 239

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

TEL: 600 048 239

Biuro Obsługi Klienta

Kotłownia miejska

Pogotowie ciepłownicze

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 24A,
32 – 700 Bochnia

Konto: PKO BANK POLSKI S.A. O/ w Bochni
Nr 48 1020 4984 0000 4802 0037 8265

KRS 0000024823
NIP 868-000-62-17
REGON 850442234

Kapitał zakładowy: 4 301 500 zł

INFORMACJA:

Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni informuje, że w roku 2020 udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi 0%.

Szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni dostępne są na stronie Polityki Prywatności

© 2021 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone

0

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Polityka prywatności

Skip to content