Wzrost cen gazu, a ceny ciepła. MPEC szuka nowych rozwiązań.

Wiosną tego roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni rozpoczęło akcję informacyjną w związku z planami wprowadzenia do oferty dostarczania Ciepłej Wody Użytkowej. Niestety plany te zostają tymczasowo wstrzymane z racji rosnących cen gazu. W ramach podjętych działań w wybranych blokach przeprowadzone zostało również badanie ankietowe pod kątem zainteresowania mieszkańców programem CWU. […]