Informacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 marca 2023 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bochni informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 15 lutego 2023 r., dla uprawnionych Odbiorców spełniających wymogi ustawowe w okresie od dnia […]