Wysokość cen ciepła z rekompensatą

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia  15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1697), średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość: 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, 103,82 […]